Блок
Bitgesell блок
138611
mined by
Anonymus
Время 2022-12-06 05:19:57
Транзакций 123
Размер 27 360 bytes
Урезанный размер 14 026 bytes
Вес 69 438
Сложность блока 2 950 062
Сложность сети 2 290 743
Версия 0x20000000
Bits 0x1a0752e5
Nonce 0x31387e92
Награда за блок 50.00000000BGL
Комиссии 0.25898316BGL
Сгоревшие монеты 2.33084844BGL
Coinbase message
sRЎc3Czpool.ca
Merkle root
939e01c4f694e734d715f06fb66835e464ca715c3bab5bd7c31ac64940ef98d4
Coinbase hex
03731d020452d08e6308e1003343040000007a706f6f6c2e636100
Header
0000002010180499b49cb9c982841f2c2a9f7cfa67a9794ab1a550387800000000000000d498ef4049c61ac3d75bab3b5c71ca64e43568b66ff015d734e794f6c4019e93fdd08e63e552071a927e38317b
Transaction statistics
Segwit transactions
100%
123
RBF transactions
0.81%
1
Fee
Fee rate
Transactions fee rate distribution
Transacted bitgesell volume
Amount
Virtual size
Inputs/Outputs statistics
122 inputs 54 661.40824654BGL
246 outputs 54 709.07739810BGL
Транзакции блока
0
coinbase rbf segwit Fee: 0BGL 0 ś/vByte
!C!Ԟ{Q^Ё;,^|WŴ
50.25898316BGL
1
segwit Fee: 0.02797440BGL 19 840 ś/vByte
399.45247670BGL
2
segwit Fee: 0.02797440BGL 19 840 ś/vByte
399.65522710BGL
3
segwit Fee: 0.02784750BGL 19 750 ś/vByte
395.00029760BGL
4
segwit Fee: 0.02784750BGL 19 750 ś/vByte
355.65449900BGL
5
segwit Fee: 0.02770650BGL 19 650 ś/vByte
398.24734530BGL
6
segwit Fee: 0.02770650BGL 19 650 ś/vByte
398.09202580BGL
7
segwit Fee: 0.02762190BGL 19 590 ś/vByte
398.15619910BGL
8
segwit Fee: 0.02762190BGL 19 590 ś/vByte
398.21997370BGL
9
segwit Fee: 0.02688870BGL 19 070 ś/vByte
395.66318620BGL
10
segwit Fee: 0.02688870BGL 19 070 ś/vByte
396.15794270BGL
11
segwit Fee: 0.02659260BGL 18 860 ś/vByte
719.06089966BGL
12
segwit Fee: 0.02659260BGL 18 860 ś/vByte
629.05356770BGL
13
segwit Fee: 0.02639520BGL 18 720 ś/vByte
395.09401780BGL
14
segwit Fee: 0.02639520BGL 18 720 ś/vByte
395.15697570BGL
15
segwit Fee: 0.02631060BGL 18 660 ś/vByte
631.31206350BGL
16
segwit Fee: 0.02631060BGL 18 660 ś/vByte
721.05658682BGL
17
segwit Fee: 0.02612730BGL 18 530 ś/vByte
397.62079800BGL
18
segwit Fee: 0.02612730BGL 18 530 ś/vByte
397.48744010BGL
19
segwit Fee: 0.02597220BGL 18 420 ś/vByte
398.74887740BGL
20
segwit Fee: 0.02597220BGL 18 420 ś/vByte
398.62775950BGL
21
segwit Fee: 0.02588760BGL 18 360 ś/vByte
395.51917460BGL
22
segwit Fee: 0.02588760BGL 18 360 ś/vByte
394.37512540BGL
23
segwit Fee: 0.02563380BGL 18 180 ś/vByte
408.09972680BGL
24
segwit Fee: 0.02563380BGL 18 180 ś/vByte
395.72712870BGL
25
segwit Fee: 0.02523900BGL 17 900 ś/vByte
626.43234370BGL
26
segwit Fee: 0.02523900BGL 17 900 ś/vByte
715.19974231BGL
27
segwit Fee: 0.02491470BGL 17 670 ś/vByte
395.72259020BGL
28
segwit Fee: 0.02491470BGL 17 670 ś/vByte
395.44370390BGL
29
segwit Fee: 0.02484420BGL 17 620 ś/vByte
395.90575870BGL
30
segwit Fee: 0.02484420BGL 17 620 ś/vByte
396.06051810BGL
31
segwit Fee: 0.02429430BGL 17 230 ś/vByte
395.31401510BGL
32
segwit Fee: 0.02429430BGL 17 230 ś/vByte
395.49478380BGL
33
segwit Fee: 0.02408280BGL 17 080 ś/vByte
397.81042480BGL
34
segwit Fee: 0.02408280BGL 17 080 ś/vByte
397.52572350BGL
35
segwit Fee: 0.02402640BGL 17 040 ś/vByte
394.96690530BGL
36
segwit Fee: 0.02402640BGL 17 040 ś/vByte
394.91488200BGL
37
segwit Fee: 0.02401230BGL 17 030 ś/vByte
395.85040980BGL
38
segwit Fee: 0.02401230BGL 17 030 ś/vByte
395.94203300BGL
39
segwit Fee: 0.02373030BGL 16 830 ś/vByte
631.32581890BGL
40
segwit Fee: 0.02373030BGL 16 830 ś/vByte
719.81774259BGL
41
segwit Fee: 0.02360340BGL 16 740 ś/vByte
398.92382330BGL
42
segwit Fee: 0.02360340BGL 16 740 ś/vByte
398.61460810BGL
43
segwit Fee: 0.02337780BGL 16 580 ś/vByte
396.72527320BGL
44
segwit Fee: 0.02337780BGL 16 580 ś/vByte
396.71451090BGL
45
segwit Fee: 0.02239080BGL 15 880 ś/vByte
398.73599260BGL
46
segwit Fee: 0.02358930BGL 16 730 ś/vByte
398.70549630BGL
47
segwit Fee: 0.02239080BGL 15 880 ś/vByte
398.75573180BGL
48
segwit Fee: 0.02358930BGL 16 730 ś/vByte
398.72523550BGL
49
segwit Fee: 0.02289840BGL 16 240 ś/vByte
397.71324260BGL